Pogotowie Drogowe – jednostka powołana do niesienia pomocy w zakresie ruchu drogowego. Do obowiązków Pogotowia należy m.in ustawianie tymczasowego oznakowania pionowego w miejsce zniszczonego oraz zabezpieczanie oznakowaniem pionowym imprez kulturalnych. Bezpłatnym numerem alarmowym do Pogotowia Drogowego jest numer 981. W Warszawie numerem alarmowym do Pogotowia Drogowego jest numer 19633.